SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA WYKROCZEŃ:

  • obrona w sprawach o wykroczenia
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego