SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO :

  • sprawy o rozwód
  • sprawy o separację
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
  • sprawy o podział majątku wspólnego
  • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
  • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
  • sprawy o alimenty