SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY:

  • sprawy o ustalenie stosunku pracy
  • sprawy o przywrócenie do pracy
  • sprawy dotyczące niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
  • sprawy związane z wynagrodzeniem za pracę
  • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy