SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO:

  • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
  • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
  • sprawy o rozłożenie grzywny na raty, odroczenie lub umorzenie zapłaty należności
  • sprawy o dozór elektroniczny