SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO:

  • Czynności niezbędne do utworzenia podmiotu gospodarczego utworzenia  aż do pełnej jego rejestracji.
  • Pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Świadczenie pomocy prawnej przy zamykaniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej poprzez likwidację podmiotu
  • Pomoc w postępowaniu upadłościowym i naprawczym