SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO:

  • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
  • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami