Stała obsługa prawna firm obejmuje porady prawne dotyczące rożnych dziedzin prawa. 

Ceny świadczenia obsługi prawnej firmy uzależnione są od Państwa zapotrzebowania, wielkości podmiotu oraz charakteru i zakresu udzielanej pomocy prawnej. 

Pomoc prawna obejmuje zakres:

  • monitoring płatności –kontrola terminowości regulowania płatności przez Państwa kontrahentów, kierowanie wezwań do zapłaty, dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego oraz reprezentowanie w toku ewentualnego postępowania egzekucyjnego. Zakres ten obejmuje rownież dostosowywanie umów i innych dokumentów pod kątem dochodzenia należności
  • bieżący kontakt z adwokatem (obejmuje udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania prawne w formie telefonicznej i mailowej, w zakresie prowadzonej przez Państwa działalności) 
  • stała obsługa prawna – obejmuje fachowe reprezentowanie podmiotu przed organami wymiaru sprawiedliwosci, bieżący monitoring płatności, kontakt z adwokatem oraz wykonywanie pomocy prawnej w siedzibie Klienta, w wymiarze do 6 godzin tygodniowo.